Polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Marshall Software Limited zbiera i weryfikuje dane osobowe posiadaczy naszych rachunków poprzez rejestrowanie i śledzenie szczegółowych zestawień wszystkich transakcji realizowanych przez naszych klientów. Przed otwarciem rachunku w Marshall Software Limited, oprócz wypełnionego wniosku o otwarcie rachunku, wymagane jest przedstawienie ważnego dowodu tożsamości (takiego jak prawo jazdy, paszport czy dowód osobisty), potwierdzenia miejsca zamieszkania oraz informacji o rachunku bankowym. Ponadto Marshall Software Limited śledzi wszystkie podejrzane transakcje naszych klientów oraz transakcje realizowane w niestandardowych warunkach handlowych.

 • Wszystkie środki klientów Marshall Software Limited są przechowywane na wydzielonych, odrębnych rachunkach przeznaczonych wyłącznie do wpłat i wypłat klientów.
 • Marshall Software Limited monitoruje finansowanie pochodzące z rachunków bankowych spoza kraju pochodzenia posiadacza rachunku.
 • Marshall Software Limited działa zgodnie z zasadami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy przyjętymi przez Financial Action Task Force.
 • Marshall Software Limited w żadnych okolicznościach nie przyjmuje ani nie wypłaca gotówki.
 • Marshall Software Limited nie przyjmuje żadnych wpłat dokonywanych przez osoby trzecie.
 • Marshall Software Limited kojarzy wszystkie wpłaty z zarejestrowaną nazwą rachunku danego klienta.
 • Marshall Software Limited zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji transakcji w dowolnym momencie, jeżeli uzna, że transakcja jest w jakikolwiek sposób związana z praniem brudnych pieniędzy lub działalnością przestępczą. Zgodnie z prawem międzynarodowym Marshall Software Limited nie ma obowiązku informowania klienta o zgłoszeniu podejrzanych działań właściwym organom regulacyjnym lub prawnym.

Procedura otwarcia rachunku – zasada Poznaj swojego klienta (ang. KYC)

Przed otwarciem rachunku Marshall Software Limited sprawdza tożsamość, rodzaj działalności, dochodów, źródła aktywów oraz cele inwestycyjne każdego potencjalnego klienta.

Chociaż mile witamy klientów z całego świata, to restrykcje rządowe oraz polityka naszej firmy zabraniają Marshall Software Limited otwierania rachunków pochodzących z poniższych krajów objętych restrykcjami lub sankcjami OFAC.

AfganistanFidżiNamibia
AngolaKraje byłej JugosławiiNiger
BiałoruśGhanaKorea Północna
BoliwiaKraje byłej JugosławiiNiger
BotswanaGwinea BissauPakistan
Birma (Mjanma)GwineaSenegal
KambodżaIranSierra Leone
Republika ŚrodkowoafrykańskaIrakSomalia
Wybrzeże Kości SłoniowejKirgistanSyria
KubaLibanTanzania
Demokratyczna Republika KongaLesothoTogo
EkwadorLiberiaUganda
ErytreaLibiaJemen
EtiopiaMaliZimbabwe

Wymagania dotyczące otwarcia rachunku

Zdjęcie ID – Następujące są akceptowanymi formami identyfikacji zdjęciowymi:

 • Ważny paszport
 • Ważny dokument tożsamości, np. prawo jazdy
 • Ważny dowód osobisty

*Wszystkie dokumenty tożsamości ze zdjęciem podlegają weryfikacji za pomocą zewnętrznego oprogramowania sprawdzającego zgodność.

Potwierdzenie miejsca zamieszkania – Akceptowane są poniższe dokumenty:

 • Rachunek telefoniczny lub rachunek za media, wyciąg z konta bankowego
 • Wszystkie dokumenty muszą być aktualne i nie starsze niż 90 dni

Wymagania dotyczące rachunku bankowego

 • Wszyscy posiadacze rachunków w Marshall Software Limited muszą posiadać ważny rachunek bankowy lub kartę kredytową na swoje nazwisko.
 • Na wyciągu z konta bankowego powinno widnieć to samo imię i nazwisko/nazwa oraz adres, jak we wniosku o otwarcie rachunku.

Procedura wypłaty środków

Omówiony poniżej proces wypłaty środków obowiązujący w Marshall Software Limited oparty jest na ściśle przestrzeganych wytycznych w celu zagwarantowania bezpiecznego przesłania środków do źródła pochodzenia.

 • Klienci Marshall Software Limited muszą podpisać elektroniczne lub papierowe zlecenie wypłaty zawierające poprawne informacje dotyczące rachunku bankowego.
 • Formularz wypłaty zostaje przekazany do realizacji działowi rozliczeń Marshall Software Limited. Dział rozliczeń potwierdza saldo, sprawdza, czy na rachunku nie ma blokad lub ograniczeń dotyczących wypłat i zatwierdza zlecenie wypłaty, które następnie zostaje przekazane działowi skarbowemu do akceptacji.
 • Dział skarbowy Marshall Software Limited weryfikuje wszystkie zlecenia wypłaty zatwierdzone przez dział rozliczeń i sprawdza, czy pierwotnie wpłacone środki są wypłacane w taki sam sposób i na rzecz tego samego zarejestrowanego posiadacza rachunku. Dział ten analizuje także zlecenie wypłaty w zestawieniu z historią wpłat danego klienta, aby upewnić się, że żadne podejrzane działania nie miały miejsca, a także sprawdza zarejestrowany rachunek bankowy.
 • Zlecenia wypłaty zatwierdzone przez dział skarbowy Marshall Software Limited są odsyłane do działu rozliczeń, który przelewa środki klientowi.
 • W przypadku oznaczenia danej wypłaty jako działania podejrzanego zostaje ona zawieszona do czasu wyjaśnienia sprawy przez kierownictwo Marshall Software Limited.
 • Kierownictwo Marshall Software Limited w porozumieniu z działem skarbowym podejmuje decyzję, czy dalsze działania i powiadomienie właściwych organów jest konieczne.

Zgodność z obowiązującymi przepisami

Opisane powyżej procedury służące zapewnianiu zgodności z obowiązującymi przepisami stanowią krótkie omówienie ponadstandardowych wytycznych stosowanych przez dział ds. zgodności Marshall Software Limited. Szczegółowa wersja naszej polityki zgodności jest udostępniana uprawnionym instytucjom, organom regulacyjnym i ich odpowiednikom. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki Marshall Software Limited w tym zakresie prosimy o kontakt z działem ds. zgodności. Od wyżej podanych wymagań nie przewiduje się żadnych wyjątków. Ostateczne decyzje dotyczące ważności przedstawianych dokumentów podejmuje dział ds. zgodności Marshall Software Limited.