Handlowanie Zasobami z SKY Forex

Rodzaj zabezpieczenia, który wskazuje własności w korporacji, i reprezentuje oficjalny wniosek w części aktywów i dochodów danej korporacji.

Istnieją dwa główne rodzaje zasobów, które mogą być wydane: zwykłe i uprzywilejowane. Zwykłe zasoby przeważnie uprawniają do prawa głosu w spotkaniach dla akcjonariuszy i do otrzymywania dywidendów (przeważnie płacone na kwartał). Uprzywilejowane zasoby ogólnie nie mają prawa głosu, ale mają większe roszczenia na majątek i dochody niż wspólne akcje zapewniają. Np. właściciele uprzywilejowanych zasobów dostają dywidendy przed wspólnymi akcjonariuszami i mają większy status w przypadku, gdy firma wejdzie w bankrupcję lub likwidację.

Akcje także znane są jako „kapitąły własne”.

Posiadacz zasobów („akcjonariusz”) ma prawo do części atutów i zarobków korporacji. Innymi słowy, akcjonariusz jest właścicielem firmy. Własność jest ustalona przez liczbę akcji osoba posiada w stosunku do liczby wyemitowanych akcji, proporcjonalnie. Np. firma ma 1,00 akcji zasobów i jedna osoba jest właścicielem 100 akcji, ta osoba miałaby własność do 10% atutów firmy.

Zasoby to fundacje prawie każdego portfela. Historycznie, radzą sobie lepiej niż większość innych inwestycji w dłuższych czasach.

SKY Forex wie jak ważne posiadanie różnych najpopularniejszy często handlowanych zasobów i akcji jest dla naszych klientów. Aby uprościć to, SKY Forex oferuje swoim klientą dostęp do akcji handlowych poprzez CFD (Contracts for Difference).

Zalety handlowania zasobami z SKY Forex

  • Ciasne konkurencyjne rozstępy w stałym i zmiennym handlu ECN
  • Handlowanie zasobami w każdej chwili przez wiele platform (internetowe, komputerowe, telefonowe, tabletowe).
  • Handluj na marginesie z 1:100 za jedynie 1% wartości transakcji.

* SKY Forex oferty z kumulacjami na pozycjach na zasadach „spot”. To oznacza, że wszystkie pozycje są ustalane dwa dni robocze od momentu powstania, zgodnie z zasadami na rynku. SKY Forex nie ułatwi fizycznych dostaw żądnych szlachetnych metali/walut.

** Te informacje nie stanowią oferty lub zaproszenia i są przekazywane w celach informacyjnych. Te informacje nie będą uznawane za dające rady i nie powinny być polegane na, aby wejść w transakcję lub jakąkolwiek decyzję inwestycyjną. Wszelkie opinie wyrażone w tym dokumencie stanowią poglądy SKY Forex w czasie preparacji. Mogą zatem ulec zmianie bez powiadomienia. SKY Forex wierzy, że informacje zawarte tutaj są dokładne jak w dniu opublikowania. Jednakże, żadna gwarancja dokładności nie jest oddana przez SKY Forex i nie ponoszą oni odpowiedzialności o błędach lub pominięć, w tym wszelkie odpowiedzialności osób trzecich, są akceptowane przez BSF Trade lub dyrektora, oficera czy pracownika.