Warunki – skyforex.co 

 

Poprzez kliknięcie "Zgadzam się" Poniżej, potwierdasz, że:

  • Przeczytałem następujące Warunki, w tym polisy skyforex.com (wliczając, bez limitów, Polisy wpłaty i wypłaty, Ujawnienie Ryzyka i Zrzeczenie Ryzyka Polisy, Polisa Akceptowania Użytku, Polisa Prywatności i Niepełnoletności).
  • Rozumiem, że wszelkie takie warunki i te Warunki, razem ze wszystkimi polisami są nierozłączną częścią porozumienia ze mną i skyforex.com („Porozumienie”).
  • Mam ukończone 18 lat i informacje podane w tej aplikacji są prawdziwe i poprawna, oraz dam znać skyforex.com o jakich kolwiek zmianach.
  • skyforex.com może nie móc upewnić się o odpowiedności jakich kolwiek produktów dla mnie, w tym także przez brak doświadczenia i nie ujawnionych informacji.
  • Wprowadziłem pełne i właściwe dane, w tym moje dane zamieszkania i identyfikacja.
  • skyforex.com może w każdym czasie, bez limitacji zmienić wszelkie warunki zapisane w tym porozumieniu, poprzez podanie takich informacji na naszej stronie.

Potwierdzam, że miałem możliwość handlu na platformie demonstracyjnej oraz/lub przeczytałem poradnik i rozumiem konsekwencje handlu i RYZYKA z tym związane. W dodatku, przeczytałem i rozumiem ryzyka związane z handlem Forex oraz/lub CFD („Handel”).

Poprzez wypełnienie tego Formularza, chcę i zgadzam się na otworzenie konta dla siebie i potwierdzam, że przeczytałem i rozumiem wszelkie polisy i warunki zawarte w Zrzeczeniu Ryzyka i Warunkach.

 

Wstęp

This Agreement is executed by and between MARSHALL SOFTWARE LTD.,(the “Company”), address THE MASON COMPLEX, 19&20 , P.O BOX 14052, THE VALLEY, ANGUILLA.  and the Client, a physical or legal person, (the “Client”).Clearing and billing services are done by MARSHALL ADVANCED INNOVATION LTD., address 20-22 WENLOCK ROAD, LONDON, N1 7GU,UK.

skyforex.com oferuje dostęp do strony i ich usług dla klientów, którzy zaakceptowali warunki. Poprzez używanie strony, wyraźnie potwierdzasz, że przeczytałeś te Warunki i zgadasz się z nimi.

Nasze zobowiązania mogą być limitowany lub ograniczone, z czym możemy się z godzić w zapisie i innymi wymaganiami ustawowymi, regulacyjnymi, legalnymi lub marketowymi.

Podane warunki stosują się do wszystkich użytkowników i jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji na jakikolwiek temat pokazany poniżej, możesz skontaktować się z naszą obsługą klienta kiedykolwiek chcesz. Musisz najpierw przeczytać i zaakceptować te Warunki, aby korzystać z najlepszych usług skyforex.com i porozumienie jest skuteczne po zaakceptowaniu. Jeżeli nie zgadzasz się na związanie z warunkami podane w porozumieniu, poinformuj nas o tym w zapisie. Jeżeli skyforex.com zdecyduje, aby zrobić jakiekolwiek zmiany, podane one zostaną na stronie, aby nie zaprzestać handlu, możesz być zapytane o zaakceptowanie nowych warunków.

Aby mieć możliwość do handlowania za pomocą skyforex.com, musisz ukończyć 18 lat i w pełni zrozumieć związane z tym ryzyka. Dlatego zatwierdzasz, że posiadasz widzę i doświadczenie do handlu, oraz rozumiesz związane z tym ryzyka. Nie możemy być odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody czy straty, oraz nie możemy być odpowiedzialni za potwierdzenie tego, że posiadasz odpowiednią wiedzę, oraz czy twoje wybory handlowe są mądre.

Te same warunki są ważne nie znacznie od restrykcji legalnych. Musisz w pełni zrozumieć, że handel, inwestowanie oraz podobne operacje nie są regulowane w żadnym sposobie, na całym świecie. Fakt, że możesz wejść na tą stronę i użyć narzędzi skyforex.com oferuje, nie koniecznie znaczy, że jest to legalne w twoim kraju.

Użytkownicy używający tej strony muszą poinformować siebie o restrykcjach jurysdykcyjnych, oraz w pełni oświadczasz, że fundusze, które używasz do handlu nie pochodzą od żadnych kryminalnych aktywności, ani nie łamią żadnych praw.

Nie nadużywaj licencji, ani usług dostarczonych dla ciebie. Poprzez zaakceptowanie Warunków, dostaniesz limitowaną licencję, ale nie możesz głęboko-linkować do strony, ani kopii i odsprzedawać materiałów pojawiających się na skyforex.com. Informacje dostarczone przez nas powinny być w pełni używane do transakcji w środku skyforex.com.

Proszę zauważyć, że zamknięcie lub zawieszenie swojego konta z powodu łamania Warunków i stanowczo Polisy Akceptowanego Użytku, może spowodować straty z powodu zamknięcia pozycji.

Nie podawaj błędnych lub niedokładnych informacji. Podana licencja będzie unieważniona, jeżeli zauważymy, że dane podane przez ciebie nie są dokładne i nie będziesz mógł używać serwisu. Zgadasz się, że skyforex.com może unieważnić twój dostęp do wszelkich serwisów oferowanych w internetowym handlu w kompletnej dyskrecji, z lub bez notyfikowania, zamknięcie twoich transakcji.

Wymienione warunki wyznaczają, że pod żadnym warunkiem skyforex.com, lub ich pracownicy, nie będą odpowiedzialni za straty, lub jakiekolwiek szkody spowodowane podczas handlu, z powodu połączenia ze stroną, w tym zaniedbanie. W wszelkich udowodnionych warunkach, odpowiedzialność skyforex.com jest limitowana do płatności z ostatniego miesiąca, które wpłaciłeś lub wypłaciłeś ze swojego konta handlowego.

Warunki

1.    Wstęp do tych warunków jest nie oddzielną częścią, dlatego razem ze wszystkimi polisami firmy stanowią one Porozumienie między użytkownikiem a skyforex.com

Ty, oraz jakiekolwiek osoby używające strony, są nazywani jako “Użytkownik” oraz/lub Klient.

2.    Poprzez odwiedzanie oraz/lub używanie tej Strony, jakiekolwiek osoby to robiące (odtąd: „Użytkownik”) jednoznacznie i nierezerwowo oświadczają swoje zaakceptowanie wszelkich warunków, stanowiąc porozumienie między Użytkownikiem a skyforex.com, i akceptują w pełni stosowanie się do nich. Wszelka aktywność z oraz/lub przez tą Stronę będzie zarządzane przez te Warunki.

POPRZEZ UŻYWANIE TEJ STRONY W JAKIM KOLWIEK SPOSOBIE, POTWIERDZASZ SWOJE NIE COFALNE ZAAKCEPTOWANIE, ORAZ AKCEPTUJESZ STOSOWANIA SIĘ DO PODANYCH WARUNKÓW.

JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ JAKIEJ KOLWIEK CZĘŚCI TYCH WARUNKÓW, LUB POLIS, NIE MOŻESZ UŻYWAĆ USŁUG skyforex.com, PROSZĘ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ UŻYWANIA TEJ STRONY. .

3.    Pozwalane Użytkowanie: Każdy użytkownik musi mieć ukończone 18 lat i legalnie być pozwolony do użytkowania z tej Strony w stosunku do praw właściwych dla niego/niej. Użytkownik reprezentuje to, że ma pełne legalne pozwolenie, na wejście w legalne porozumienia. Użytkownicy nie mogą robić komercyjnego oraz/lub seryjnego oraz/lub automatycznego użytki z tej Strony. Ta strona w pełni zabrania jakichkolwiek kopania danych, wydobywania danych, kradzieży przepustowości, wtyczek przeglądania offline oraz/lub pobrania oraz/lub grupowego pobierania, czy wejścia przez jakiekolwiek programy, poza ogólnymi, znanymi i oficjalnymi przeglądarkami.

4.    Twoje Konto i Konto Bankowe: Po otrzymaniu twojej aplikacji, możemy przeprowadzić kredytowe lub inne sprawdzenia, które uważamy za poprawne od czasu do czasu, w tym bez limitów otrzymywania referencji do twojego banku, agencji kredytowych czy pracowników (jeżeli odpowiednie). Agencje referencji kredytowych będą zapisywać szczegóły szukanych poszczególnych, tego czy twoja aplikacja następuje, czy nie. Rezerwujemy wszelkie prawa do przeprowadzenia sprawdzań kredytowych w jakimkolwiek czasie, podczas gdy Warunki są odpowiednie.

a.     Rozumiesz i akceptujesz to, że możemy metody punktacji kredytów, aby oszacować twoją aplikację. To może mieć efekt na nasze decyzje, czy zaakceptować aplikację, lub zmienić sposób, w który twoje konto będzie operować.

b.     Musisz nas natychmiast powiadomić o jakich kolwiek zmianach informacji podanych w twojej Formie Aplikacji.

c.     W przypadku zaakceptowania twojej Aplikacji, otworzymy dla ciebie Konto, oraz podamy numer konta i ID użytkownika. Nie możesz podawać tych danych żadnej innej osobie. Jeżeli uważasz, że informacje są znane przez osoby trzecie, natychmiast nas powiadom. Pomożesz nam z inwestygacją jakichkolwiek nadużyć twojego Konta.

d.     Potwierdzasz, że nie mamy obowiązku potwierdzenia, lub sprawdzenia identyfikacji jakiejkolwiek osoby używającej twojego Konta.

e.     Potwierdzasz, że będziemy uprawnieni (ale nie zobowiązani) do zrobienia wszelkich płatności winnych tobie, do jednego konta dla wszystkich sum. Możemy także (ale nie jesteśmy zobowiązani) zaakceptować przeniesienie pieniędzy do innego Konta Bankowego. Pomimo tego, że akceptujemy to, nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne błędy spowodowane przez nas w związku z kwotą przenoszoną, jeżeli zebrana kwota przenoszona zgodna z tym Porozumieniem jest poprawna.

  f.     Fundusze pojawiające się na kontach klientów, mogą zawierać zaakceptowane lub dobrowolne bonusy i zachęty, oraz inne sumy niewpłacone bezpośrednio przez klienta, czy zyskane od handlu na koncie z wpłaconych funduszy („Nie-Wpłacone Fundusze”). Proszę zauważyć, jeżeli inaczej nie zaakceptowano, że Nie-Wpłacone Fundusze nie są dostępne do natychmiastowych wypłat. Ponadto, przez limitacje techniczne, mogą być powiązane z kontem Klienta w pewnych okazjach (np. z technicznego powodu pozwolenia zamknięcia pozycji lub zadłużonego konta.) PROSZE ZAUWAŻYĆ, NIE-WPŁACONE FUNDUSZE, w tym zyski otrzymane na koncie wywodzące się z tego samego, nie są funduszami Klienta. Jeżeli wypłata funduszy Nie-Wpłaconych jest potwierdzona, skyforex.com będzie mieć wszelkie prawo na odzyskanie takich funduszy.

5.    Inne Zobowiązania: Dodatkowo do powyższych i bez limitowania ogólności tego paragrafu, ty:

a.    Potwierdzasz, że dane Konta Bankowego są pełne i dokładne, oraz to, że powiadomisz nas natychmiastowo o wszelkich zmianach, i dostarczysz nam ich dokumentacje, o co prosimy w przypadku takich zmienionych Kont Bankowych;

b.     Potwierdzasz, że (jeżeli inaczej nie zaakceptowano przez nas) Konto Bankowe jest powiązane z kontem bankowym twojego kraju głównego zamieszkania;

c.     Rozumiesz i akceptujesz, że nie mamy obowiązku przenoszenia funduszy, ani akceptowania funduszy od jakichkolwiek kont, które nie są Kontem Bankowym.

d.     Z wyjątkiem oszustw (które nie zawierają oszustw od osób trzecich), nie akceptujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane jako wynik twojego handlu funduszami wpłaconymi w/lub kredytowanymi w twoim Koncie przez błąd w naszym imieniu.

e.     Rezerwujemy prawo do zamknięcia lub zaprzestania twojego Konta, w jakim kolwiek czasie, zgodnie z warunkami tego Porozumienia.

f.     Rozumiesz dokładnie, że skyforex.com ma prawo na zmianę kwoty na marginesie, który jest pozwalany na jakikolwiek handel przez ulotność market, bez poprzedniego ogłoszenia.

g.     Wiele Kont: Jeżeli inaczej nie wyznaczono w podanym Porozumieniu, jeżeli masz więcej niż jedno Konto z nami, każde konto będzie traktowano osobnie. Dlatego, wszelki kredyt na jednym koncie (w tym fundusze wpłacone na marginesie) nie pozbędzie się twoich obowiązków w stosunku do innego Konta, chyba, że sprawujemy nasze prawa w tym Porozumieniu

h.     Połączone konta/beneficjent: Jeżeli Konto należy do wielu użytkowników, lub korporacji, firmy, partnerstwa, czy jakiegokolwiek innego ciała korporacyjnego, wszelki beneficjent lub sygnatariusz będzie wymagany do potwierdzenia wypłaty.

6.    Linkowanie na tą stronę: Tworzenie lub utrzymywanie linków z innej strony na jakąkolwiek stronę tej strony internetowej, bez pozwolenia skyforex.com jest zabronione. Uruchamianie lub pokazywanie tej strony lub jakichkolwiek informacji, lub materiału wyświetlonego na tej stronie poprzez ramki lub podobne metody na innej stronie bez wczesnego pozwolenia jest zabronione. Wszelkie dozwolone linki na tą stroną muszą obowiązywać się z ustawionymi przepisami, zasadami i regulacjami i etycznymi postepowania w Internecie.

7.    Notatka IP oraz Prawa Autorskie: Wszelkie teksty, grafiki, dźwięki, informacje, projekty, aplikacje, zawartości, kody źródłowe i kody obiektowe, oraz wyświetlony na lub dostępny do pobrania z tej strony są chronione prawami autorskimi, znakiem handlowym i innymi prawami i nie mogą być używane, chyba, że dozwolone w warunkach, lub z zapisanym pozwoleniem od posiadacza tych materiałów (dalej: „informacje” lub „dane”). Informacje na tej stronie są własnością SkyForex.co, lub ich odpowiednich partnerów i dostawców i nie mogą być kopiowane lub użyte bez pozwolenia. Nie możesz modyfikować informacji, lub materiałów wyświetlonych na, lub które mogą być pobrane z tej strony w jakimkolwiek sposobie, lub reprodukować, lub publicznie pokazywać, wykonywać, lub przekazywać czy używać wszelkich informacji i materiałów dla jakichkolwiek publicznych lub komercyjnych powodów. Wszelkie bezprawne używanie takich informacji czy materiałów może być naruszeniem praw autorskich, znaku towarowego, praw prywatności i publiczności, lub innych ustaw i regulacji.

8.    Siła wyższa, Podczas gdy będziemy starać się stosować się z naszymi obligacjami w odpowiedni sposób, nie będziemy ponosić żądnej odpowiedzialności za jakiekolwiek częściowe lub niewykonalne naszych obligacji z powodów poza naszą kontrolą, w tym, ale nie limitowane do, wszelkich awarii komunikacyjnych, systemowych lub komputerowych, domyślny rynek, zawieszenie, awaria lub zamknięcie, lub nałożenie lub zmiany (w tym zmiany interpretacji) jakich kolwiek praw lub obowiązków rządowych lub regulacyjnych i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść.

  a.       Bez uszczerbku dla uniwersalnego charakteru tej klauzuli, następujące zdarzenia będą traktowana jako wydarzenia siły wyższej:

    i.        Gdy nie jesteśmy (w naszej opinii) w stanie utrzymywania porządku rynkowego jako skutek niepokoju cywilnego, terroryzmu, strajków, rozruchów lub awarii zasilania lub komunikacji.

ii.     Nadmierna zmienność na rynkach finansowych;

 iii.    Zawieszenie, zamknięcie lub likwidacja podstawowych rynków.

 b.      Bez uszczerbku dla uniwersalnego charakteru tej klauzuli, w przypadku siły wyższej, będziemy mieć prawo do:

 i.       Zmiany czasów handlowych;

ii.      Zmiany wymagań marginesowych.

iii.    Zamknięcia lub anulowania wszelkich kontraktów/pozycji.

9.    Znaki towarowe: Pewne znaki towarowe, nazwy handlowe, oznaczenia usług i loga używane lub wyświetlane na tej stronie są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi, nazwami handlowymi i oznaczeniami usług skyforex.com i ich partnerów. Inne znaki towarowe, nazwy handlowe i oznakowania usług używane lub wyświetlane na tej stronie są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi, nazwami handlowymi i oznaczeniami usług ich odpowiednich właścicieli. Żadne informacje umieszczone na tej stronie nie dają ci lub nie powinno być interpretowane jako dające ci, przez implikację, wykluczenie lub inne sposoby, żądnych licencji lub praw do użycia znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń usług lub logo umieszczonych na tej stronie bez zapisanej zgody od skyforex.com

10.  Zabezpieczenia Logowania: Jest to twoją odpowiedzialnością, aby utrzymywać swoje konto w każdej okazji. To zawiera upewnienie się, że wymagany poziom zabezpieczenia jest zastosowany. Jeżeli posiadasz więcej niż 1 kont, ta odpowiedzialność będzie odnosić się do wszystkich tych kont osobno chyba, że zgodzimy się z tobą inaczej przez zapis.

Każda osoba używająca loginu (niezależnie czy ta osoba jest upoważnionym klientem, czy też nie) będzie uznana za uprawnioną do wejścia na system oraz/lub (w zależności od przypadku) do podania innych instrukcji lub komunikacji w imieniu klienta skyforex.com, który jest reprezentowany przez login na podstawie informacji podanych przy rejestracji. skyforex.com będzie działać na takich instrukcjach bez obowiązki uzyskania jakichkolwiek dalszych pisemnych lub innych potwierdzeń, oraz, dla uniknięcia wątpliwości, opłaty transakcji staną się wypłacalne.

11.  Bezprawne użytkowanie: Zabrania się dokonywania jakiegokolwiek bezprawnego użytkowania z tej strony i jesteś informowany i zdajesz sobie sprawę, że poza tymi warunkami i innymi polisami dla użytku z tej strony, możesz i oczekuje się, że będziesz poddany ustawą i regulacją obowiązujących w twoim lub w danych jurysdykcji, w tym wszelkie promulgacje związane z hazardem, zabezpieczenia, podatki oraz/lub przeciw prania pieniędzy. skyforex.com nie zachęca do zachowań, które mogą być uznane za przestępstwo lub podwyższające odpowiedzialność cywilną, lub w inny sposób naruszało prawo. W dodatku do wszelkich środków, które możemy mieć w prawie lub kapitale własnym, jeżeli zdecydujemy, według naszego uznania, że naruszyłeś, lub prawdopodobnie naruszysz powyższe zakazy, możemy podjąć wszelkie akcje, które uważamy za wymagane, aby wyleczyć lub zapobiec naruszeniom, w tym bez ograniczeń, usunięcie powiązanych materiałów oraz/lub użytkownika z tej strony. Będziemy w pełni współpracować z wszelkimi aparatami ściągania, lub nakazami sądowymi lub wezwaniami, proszącymi nas lub kierujący nas do ujawnienia tożsamości jakiejkolwiek osoby umieszczającej takie materiały.

12.  Użytkownik zatwierdza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego są prawdziwe, dokładne kompletne i aktualne.

13.  Użytkownik zobowiązuje się do ochrony i utrzymania skyforex.com jako nieszkodliwych, oraz wszelkich ich oddziałów, agentów, pracowników oraz/lub oficerów, przeciwko lub z jakichkolwiek obowiązków, roszczeń, długów, wydatków itp., w jakimkolwiek powiązaniu z nadużyciem strony, informacji lub usług dostarczonych lub zawartych, w tym w szczególnych (ale nie limitowanych do) jakichkolwiek łamań tych warunków oraz/lub naruszenia jakiegokolwiek prawa (wliczając wszelkie naruszenia praw osób trzecich) oraz/lub jakichkolwiek naruszeń obowiązujących zasad i warunków od osób trzecich.

14.  Brak wyrażenia lub implikacji Gwarancji: KORZYSTAJ Z TEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO. INFORMACJE, MATERIAŁY I USŁUGI DOSTARCZONE NA LUB PRZEZ TĄ STRONĘ SĄ DOSTARCZONE „TAKIE JAK SĄ” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CENU LUB NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Musisz bardzo uważnie przeczytać Ostrzeżenie Ryzyka i wszystkie inne dokumenty dostarczone dla ciebie w związku z tą umową. Nie wysyłaj tego formularza internetowego jeżeli nie jesteś pewny efektów tych Warunków lub natury związanego ryzyka. Poprzez klikanie „Wyślij” i zatwierdzenia do nas tej Internetowej Aplikacji, potwierdzasz, że przeczytałeś dokumenty podane i że rozumiesz i akceptujesz warunki użycia.

15.  skyforex.com oraz/lub jakiekolwiek ich spółki, firmy partnerskie, agenci, pracownicy, prawnicy, kuratorzy, bankerzy oraz/lub oficerzy nie reguluje oraz/lub nadzorowuje oraz/lub weryfikuje informacji zawartych na tej stronie, w tym artykuły, informacje handlowe, cytaty, itp. Jedyną odpowiedzialnością i wysiłkiem skyforex.com jest ułatwianie handlu i zapewnienie informacji i artykułów używanych za przydatne. skyforex.com nie ponosi żądnej odpowiedzialności w jakikolwiek sposób, ani w inny sposób nie będzie ponosić żadnych uszkodzeń oraz/lub kosztów dla żadnego użytkownika lub osoby trzeciej, z wyjątkiem zwrotu opłat ostatniego miesiąca (do takiego stopnia, że opłaty były płacone do skyforex.com), oraz zastrzeżenia warunków określonych tutaj. skyforex.com nie będzie ponosić odpowiedzialności za odmowe usług na jakichkolwiek podstawach, czy ogólna, osobista czy specyficzna. skyforex.com nie będzie ponosić odpowiedzialności za informacje, programy, produkty oraz/lub usługi podawane przez osoby trzecie.

16.  Strona może być w jakimkolwiek czasie według decyzji skyforex.com, niedostępna w celu utrzymywania lub innych powodów, i usługi mogą być odmówione, tymczasowy oraz/lub ciągle oraz/lub na czas nieokreślona, jakichkolwiek osób bez odpowiedzialności.

skyforex.com nie gwarantuje, że będziesz mógł wejść na stronę w jakimkolwiek czasie i lokacji, oraz nie daje żądnych gwarancji odnośnie treści strony. Bez uszczerbku dla powyższych, skyforex.com nie będzie ponosić odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zleceń handlowych, ze względu na zawieszenie operacji systemów informacyjnych przez usterki techniczne, które są poza jej kontrolą.

17.  Ani skyforex.com ani jej powiązani partnerzy, spólki, agenci, pracownicy i oficerzy, nie gwarantują dokładności i kompletności informacji, materiałów lub usług podanych na lub przez tą stronę. Informacje, materiały lub usługi podawane na lub przez tą stronę mogą być nieaktualne i skyforex.com ani ich partnerzy nie ponoszą obowiązku potwierdzenia, walidacji lub aktualizacji takich informacji, materiałów lub usług.

Chyba że inaczej określono tutaj, lub pod innymi kondycjami, nie świadczymy żadnych usług doradztwa. Wszystkie transakcje, inwestycje i decyzje są na twoją własną odpowiedzialność i ryzyku.

18.  skyforex.com oraz/lub jacykolwiek jej spółki, agenci, pracownicy oraz/lub oficerzy, nie ponoszą żadnej odpowiedzialność, lub będą odpowiedni za jakie kolwiek szkody, lub wirusy, które mogą zarazić twój komputer, sprzęt telekomunikacyjny, lub inne własności spowodowane przez twoje użytkowanie do, korzystanie z lub przeglądanie strony, lub pobieranie jakichkolwiek informacji z tej strony.

19.  W ŻADNYM WYPADKU skyforex.com LUB JACYKOLWIEK OFICERZY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AKCJONARIUSZY, PARTNERZY AGENCI LUB NASTĘPCY, ANI ŻADNE OSOBY ZAANGAŻOWANE W TWORZENIU, PRODUKOWANIU LUB TRANSMISJI TEJ STRONY, NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE LUB INNYCH OSÓB ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SPECJALNE, MORALNE, UBOCZNE LUB WTÓRNE SZKODY (WLICZAJĄC, BEZ OGRANICZEŃ, TE WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, DANYCH LUB INTERUPCJI BIZNESU) SPOWODOWANE PRZEZ UŻYTKOWANIE, NIEMOŻLIWOŚĆ UŻYTKU, LUB Z WYNIKÓW UŻYWANIA TEJ STRONY, JAKICHKOLWIEK STRON ZAŁĄCZONYCH NA TEJ STRONIE, MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG ZAWARTYCH NA JAKICHKOLWIEK Z TYCH STRON, NA PODSTAWIE GWARANCJI, KONTRAKTÓW, NARUSZE, NARUSZENIA PRAW LUB JAKICH KOLWIEK INNYCH LEGALNYCH TEORII, NAWET BEZ POINFORMOWANIA O TAKICH SZKODACH. POWYŻSZE LIMITACJE OBOWIĄZKÓW NIE OBOWIĄZUJĄ W ZAKRESIE ZAKAZANYM PRZEZ PRAWO.

20.  W PRZYPADKU JAKICH KOLWIEK PROBLEMÓW Z TĄ STRONĄ LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI, ZGADZASZ SIĘ, ŻE JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JEST ZAPRZESTANIE UŻYTKOWANIA Z TEJ STRONY. JEŻELI JESTEŚ ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKIEM MOŻESZ OTRZYMAĆ ZWROT OPŁAT WPŁACONYCH DLA skyforex.com W PRZECIĄGU POPRZEDNIEGO MIESIĄCA Z ODNIESIENIEM DO USŁUG, KTÓRE W BYŁY W PEŁNI ODMÓWIONE PRZEZ DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA skyforex.com. WSZELKIE ROSZCZENIA WOBEC skyforex.com ZOSTANĄ NIEWAŻNE W CIĄGU 12 MIESIĘCY OD DANIA PODSTAWY DO OŚWIADCZENIA. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW Z INFORMACJĄ , PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI, KTÓRE ZAKUPIŁEŚ NA LUB PRZEZ TĄ STRONĘ, ZGADZASZ SIĘ, ŻE TWOJE JEDYNE ROZWIĄZANIE, JEŻELI JAKIEKOLWIEK, POZA ZAPISANYMI POWYŻEJ, JEST OD DOSTAWCY STRONY TRZECIEJ TAKICH INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG.

21.  Powyższe oświadczenia oznaczają, że skyforex.com nie zobowiązuje się świadczenia jakichkolwiek usług oraz/lub jakichkolwiek funkcjonalności na stronie. To także oznacza, jeżeli uważasz, że masz jakieś pretensje przeciw skyforex.com muszą być one przedstawione bez zwłocznie i będą one nieważne w przeciągu 12 miesięcy po wystawieniu.

22.  Zmiany tych Warunków: bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownik potwierdza i akceptuje, że skyforex.com i jej doradcy mają w pełni prawo do zmian, dodawania oraz/lub odwołania wszystkich powyższych warunków, według własnego uznania, bez powiadomienia użytkownika. Wszelkie takie zmiany, lub dodanie będą w pełni działające po zamieszczeniu na stronę. Powinieneś odwiedzić tą stronę, aby przejrzeć nowe Warunki, które się ciebie dotyczą. Niektóre postanowienia tych warunków mogą być dodane do lub zastąpione przez legalne noty lub warunki znajdujące się na pewnych stronach tej witryny. Te warunki zostały ostatnio zaktualizowane 17 listopada 2013 r.

Oznacza to, że te warunki mogą być racjonalnie zmienione od czasu do czasu przez skyforex.com i będą stosowanych do wszystkich użytkowników natychmiastowo. skyforex.com będzie utrzymywać linki do tych warunków na każdej stronie na tej witrynie, oraz poda ostatnią datę te warunki zostały zaktualizowane.

23.  Wybór prawa; Jurysdykcja: Te warunki zastępują wszelkie inne umowy między tobą a skyforex.com w zakresie wymaganym do rozstrzygnięcia wszelkich niezgodności lub niejasności między nimi. Te warunki będa utrzymywane przez i interpretowane zgodnie z prawami brytyjskiego Anguilla, bez oddania efektu do żadnych zasad konfliktu praw. Wydrukowana wersja tych Warunków będzie dopuszczalne w sądowych i administracyjnych postępowaniach opartych na lub odnoszących się do tych Warunków w takim samym stopniu i poddania do tych samych kondycji jak inne dokumenty biznesowe i zapisy oryginalnie wygenerowane i utrzymywane w formie drukowanej. Te warunki, jak również inne dysputy wynikające z nich lub połączone z nimi będą przyniesione przed sąd prawa British Anguilla, co będzie mieć ekskluzywną jurysdykcję nad tymi samymi.

24.  Rezolucja Sporów; Arbitraż: Strony będą próbować w dobrej wierze negocjować ugodę do wszelkich roszczeń lub sporów między nimi, spowodowane przez z lub w połączeniu z tymi Warunkami. Jeżeli strony nie uzgodnią warunków ugody, którakolwiek strona będzie mogła skierować spór do poufnych postępowań arbitraży przez jednego arbitra, zgodnie z zasadami ICC ADR, których decyzja będzie ostateczna i wiążąca. Postepowania arbitrażowe będą prowadzone po angielsku, w Londynie. UK, lub innym miejscu wyznaczonym przez strony. Bez odstępowania od postanowień powyżej, ta klauzula wyraźnie ustawia ekskluzywną jurysdykcję do podanego procesu arbitrażowego i żadna ze stron nie jest upoważniona do złożenia jakichkolwiek sporów do sadów ich miejsc zamieszkania, co sprzecza się z wymienionym procesem arbitrażowym.

Oznacza to, że prawo brytyjskie zastosuje się do Strony i usług przewidzianych tutaj, oraz wszelkie wnioski do skyforex.com muszą być złożone zgodnie z arbitrażem w Londynie, UK.

25.  Zawieszenie: Ty, lub my możemy zawiesić lub zamknąć twoje konto lub dostęp do tej strony w każdej chwili, dla każdego powodu, lub bez powodu. Z wyjątkiem wypłaty zgromadzonych funduszy, nie będziesz uprawniony do żadnego rozwiązania dla zaprzestania usług, wszystkie zgodne z naszą polisą WD i obowiązującymi prawami i regulacjami. Zastrzegamy prawo do zmiany, zawieszenia lub zamknięcia wszystkich lub niektórych części tej strony w dowolnym czasie bez powiadomienia.

26.  Dodatkowe Wsparcia: Jeżeli nie rozumiesz jakichkolwiek wymienionych warunków, lub jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania lub komentarze, możesz śmiało skontaktować się z nami w każdej chwili.

To oznacza, że powinieneś się najpierw z nami skontaktować, jeżeli coś w tych warunkach jest niejasne, niesprawiedliwe lub nie do przyjęcia dla ciebie.

27.  Nasze zobowiązanie do Bezpieczeństwa i Prywatności: Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, utrzymywać dokładność danych, oraz upewnić się o prawidłowym użytku informacji, wprowadziliśmy odpowiednie i racjonalne fizyczne, elektroniczne i kierownicze procedury do ochrony i zabezpieczenia informacji, które zgromadzamy internetowo. Proszę spojrzeć na Polisę Prywatności po więcej informacji.

28.  Przypisanie do Osób Trzecich: skyforex.com jest w pełni uprawniona do przypisania, przekazania, lub przypisania sublicencji dla wszelkich swoich praw opisanych tutaj, w tym wszelkie prawa dotyczące informacji lub danych, w pełni lub częściowo, dla wszelkich osób trzecich.

To oznacza, że umowa między użytkownikiem a skyforex.com na warunkach ustawionych na podstawie regulaminu mogą być przypisane, w całości lub w części przez skyforex.com, ale nie przez Użytkownika. Te przywileje i limitacje odpowiedzialności są jednostronną prerogatywami pod tymi Warunkami, ale ta strona nie mogłaby istnieć bez nich.

29.  Bez Zrzeczenia: Przyzwolenie skyforex.com do jakiegokolwiek naruszenia tych praw oraz/lub niepowodzenia wykonania wszelkich praw podanych tutaj, będą bez uszczerbku do legalnych praw i rozwiązań skyforex.com i nie wykluczy się ich od wykonywania, lub wyszukiwania tego samego.

30.  Rozdzielność: Jeżeli jakiekolwiek postanowienia w tym dokumencie będą uważane za nieważne przez sądu prawa mając poprawną jurysdykcję, takie świadczenia będą zerwane i w żaden sposób nie powinny podważyć lub umniejszać efekt oraz/lub ważność jakichkolwiek pozostałych postanowień w tym dokumencie.

Oznacza to, że jeżeli konkretny artykuł w tych Warunkach jest rządzony przez właściwy sąd jako niewykonalny z jakichkolwiek powodów, to te orzeczenie będzie tylko stosowane do poszczególnych specyficznych artykułów lub świadczeń, a nie do tej całej umowy.

31.  Jak się z nami skontaktować: Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy się z nami skontaktować w każdej chwili.

 

  • Polisa Wpłat i Wypłat (Polisa WD)

Handlowanie w jakiejkolwiek możliwości inwestycyjnej, która może wygenerować zarobki, wymaga klientów skyforex.com do wpłaty na ich konto internetowe. Zyski mogą być wypłacone z konta internetowego.

Wpłaty i wypłaty są regulowane przez tą polisę WD, oraz ogólne obowiązujące warunki.

Wpłaty

Ty, klient, musisz wykonać wszystkie wpłaty od źródła (np. pojedyncze konto bankowe). Jeżeli chcesz zacząć handlować, musisz upewnić się, że te konto jest w twoim kraju zamie